Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurulu Daveti

Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurulu Daveti
Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 14:00 – 16:00′ da Gaziantep Anadolu Lisesi, Hoca Ahmet Yesevi Cad. Şehitkamil, Gaziantep adresinde yapılacaktır.

Bu tarih ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı, yeterli çoğunluk aranmaksızın 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle katılımınız ve desteğiniz bizi güçlendirecektir. En iyi dileklerimizle bilgilerinize sunar, teşriflerinizi bekleriz.

Saygılarımızla,

Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
Yönetim Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Açılış,
Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,
Saygı duruşu,
2019 yılı ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
2020 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için adayların belirlenmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
Dilek ve temenniler,
Kapanış